Cheeses

 • Pecorino 
Marchigiano

  Pecorino Marchigiano

 • Pecorino 
of Petrano

  Pecorino of Petrano

 • Pecorino 
Cacio
Due Giulie

  Pecorino Cacio Due Giulie

 • Pecorino 
di fossa
Santa
Caterina

  Pecorino di fossa Santa Caterina

 • Pecorino 
di fossa di
Sogliano 
PDO

  Pecorino di fossa di Sogliano PDO

 • Casciotta 
di Urbino 
PDO

  Casciotta di Urbino PDO

 • Caciotta Fiore 
di Petrano

  Caciotta Fiore di Petrano

 • Caciotta Montefeltro

  Caciotta Montefeltro

 • Formaggio Vaccino
di Fossa di 
Sogliano
PDO

  Formaggio Vaccino di Fossa di Sogliano PDO

 • "I TIPICI"
with 
Porcino 
Mushrooms

  "I TIPICI" with Porcino Mushrooms

 • "I TIPICI" 
with Olives

  "I TIPICI" with Olives

 • "I TIPICI" 
with Chili 
Pepper

  "I TIPICI" with Chili Pepper

 • "I TIPICI"
with Walnuts

  "I TIPICI" with Walnuts

 • "I TIPICI" 
with 
Truffle

  "I TIPICI" with Truffle

 • Tufino with 
Truffles

  Tufino with Truffles

 • Pecorino Montefeltro

  Pecorino Montefeltro

 • Montefeltro Blended Cheese

  Montefeltro Blended Cheese

 • Grana Padano 
Trevalli PDO

  Grana Padano Trevalli PDO

 • Grana Padano 
Trevalli 
Grated
PDO

  Grana Padano Trevalli Grated PDO

 • Gran Mix Trevalli 
Grated Cheese

  Gran Mix Trevalli Grated Cheese

 • Parmigiano 
Reggiano 
Trevalli 
PDO

  Parmigiano Reggiano Trevalli PDO